ściśleIVprzyloty VIII- IXodloty

Systematyka
Rząd: wróblowe (Passeriformes)
Rodzina: pokrzewkowate(Sylviidae)
Gatunek: piecuszek (Phylloscopus trochilus)

Charakterystyka
Niewielki ptak o oliwkowoszarym wierzchu i brudnobiałym spodzie ciała (u młodych z żółtym nalotem), ze słabo zaznaczonym żółtawym odcieniem na gardle i piersi. Ma dłuższe skrzydła niż bardzo podobny do niego pierwiosnek i bardziej żółte. Ma wyraźniejszą brew jaśniejsze, brązowawe nogi i rogowo brunatny dziób.W czasie wędrówek bardzo liczny.

Wielkość
długość ciała 11-12 cm
rozpiętość skrzydeł  16,5- 22 cm
waga 5- 12,5 g.

Pokarm
Głównym elementem diety piecuszka są owady i ich larwy oraz pająki. Uzupełniaja je również jagody i nasiona roślin.

Śpiew  ♫ (Nagranie audio: prof.W.Meissner KEiZK)
Śpiew piecuszka przypomina piosenkę zięby, lecz brzmi łagodniej i ma wolniejsze tempo.

Pieśń piecuszka składa się z opadających, melancholijnych tonów brzmiących jak „swije” lub „didje”. Charakterystyczny głos porozumiewawczy, interpretowany jako „jut” lub łt” brzmi pytająco i jest wyraźniej dwusylabowy niż głos pierwiosnka.

Rozród i gniazdowanie
Bywa monogamiczny i poligamiczny, w zależności od liczebności populacji, jej zagęszczenia i proporcji płci. Tworzy pary i wyprowadza jeden, a niekiedy dwa lęgi, ale zdarza się tez, że samce kojarzą się jednocześnie z dwoma lub nawet trzema partnerkami.
Gniazdo zakłada na ziemi, pod osłoną roślinności, w miejscu dobrze nasłonecznionym. Zbudowane jest w kształcie kuli z otworem z boku, a składa się z traw, mchu, liści z dodatkiem piór jako wyściółki. Samice nie tylko zajmują się samodzielnie budowa gniazda i wysiadywaniem przez 13 dni 4 do 8 jaj, lecz niekiedy same wychowują również pisklęta, które pozostają w gnieździe bardzo długo, jak na świstunki, bo 18 do 19 dni.

Biotop
  Występuje na terenie całej Polski i zamieszkuje luźne drzewostany liściaste i mieszane o bujnie rozwiniętych dolnych piętrach i zakrzewienia, a zwłaszcza skupiska krzewów na terenach podmokłych i młodniki. Zwartych lasów unika. Lubi parki i ogrody. Zwykle obserwowany pojedynczo lub w parach.

Opracowała:   Wanda Kula